Bomen maken gezond

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat kinderen (en volwassenen) direct profiteren van een groene leefomgeving. Zo worden kinderen die opgroeien in een groene omgeving slimmer, kunnen zich beter aanpassen, vertonen minder gedragsproblemen, zijn fitter en ga zo maar verder.

Voor Boomfeestdag brengt Cobra Groeninzicht de groenheid in beeld van plekken waar kinderen spelen en leren. Voor iedere basisschool in Nederland hebben we een beeld gemaakt waarop staat hoe groen de school en omgeving is.

De infographic maakt in één keer duidelijk hoe groen de school is en welke onderdelen van de schoolomgeving groener ingericht kunnen worden. De data en resultaten presenteren we op de website van de Boomfeestdag. Hier is het ook mogelijk om de scholen onderling te vergelijken.

 

Gebruikte databronnen

Voor de analyse hebben we de volgende open databronnen gebruikt:

 • Schooladressen: DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
 • Buurtgrenzen: CBS gegevens 2020;
 • Speeltuinen: BGT;
 • Openbare ruimte in de buurt: BGT (waterdelen, ondersteunendwaterdelen, wegdelen en ondersteunendwegdelen).

Daarnaast hebben we voor deze analyse gebruik gemaakt van data uit de BomenMonitor. Eén van de bronnen die de BomenMonitor gebruikt zijn namelijk stereo luchtfoto's waarmee we vegetatie en 'niet' vegetatie detecteren. 

 

Uitleg infographic

Kaart

De infographic is opgebouwd uit een uitsnede van de kaart rondom de school; schaal 1:2000. Op de kaart is de nadruk gelegd op de openbare ruimte (grijs), publiek groen en bomen. Deze ruimte hebben we geanalyseerd in de cijfers : ‘Deze buurt bestaat voor ..% uit groen.’ De bomen zijn afkomstig uit de BomenMonitor. In het midden van de kaart staat de school met daaromheen een oranje zone van 100 meter. Deze cirkel komt terug in de cijfers ‘100 m rondom de school bestaat voor ..% uit groen.’

 

Groenscore in de buurt van deze school

Dit is een samenvatting van de score waarbij de gekleurde symbolen weergeven hoe de school scoort. Een groene score is bovengemiddeld groen, oranje gemiddeld en rood onder gemiddeld. 

Afstand postzegelbosje:

 • >300m: rood 
 • 100-300m: oranje
 • 0-100m: groen

Groenscore in de buurt:

 • 0-30%: rood
 • 30-60%: oranje
 • >60%: groen

100 meter rondom de school:

 • 0-20%: rood
 • 20-40%: oranje
 • >60%: groen

Groenheid speelplaatsen:

 • 0-30%: rood
 • 30-60%: oranje
 • >60%: groen

 

‘Deze buurt bestaat voor …% uit groen’

De openbare ruimte in de buurt is voor 30% bedekt met groen. Dit groen kan bestaan uit bomen, struiken of de gras-/kruidlaag.

 

‘100m rondom de school bestaat voor ..% uit groen

Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen bebouwd of onbebouwd. Het cijfer geeft weer hoeveel groen er is in de directe omgeving van de school.

 

‘Van school tot eerste postzegelbosje is …m’

Dit is de hemelsbrede afstand vanaf de school tot aan het eerste postzegelbosje van minimaal 500m2 aaneengesloten bomen.

 

'De speelplaatsen bestaan voor …% uit groen’

De speelplaatsen in de buurt zijn voor ..% bedekt met groen. Dit groen kan bestaan uit bomen, struiken of de gras-/kruidlaag.